Setup Share quyền người khác cùng đăng bài vào Blog

Setup Share quyền người khác cùng đăng bài vào Blog

Sau đây là các bước hấp thụ một blogger nào đó làm thành viên trong blog của bạn.
(1) Tiếp nhận yêu cầu làm thành viên từ blogger khác:

Vào “Phòng quản lý” => “Quản lý blog” => “Thiết đặt cơ bản”
Tìm đến khung “Thuộc tính khác”, chọn hộp “Cho phép dự blog:” và bấm Lưu.

(2) Người xin nhập gửi đề nghị đến bạn:
Vào trang chủ blog => Trình đơn chính => Bấm vào xin làm thành viên:

(3) Bạn phân bố quyền hạn cho người xin nhập:
Vào “Phòng quản lý” => “Quản lý blog” => “tiếp nhận thành viên”.

Người đang xin gia nhập chưa có quyền hạn đích thực, do đó họ được thiết đặt “Chờ bổ nhậm”.
Bạn có thể phân cho họ các quyền sau:

Biên tập viên: có quyền đăng, chỉnh sửa, xoá những bài viết và cảm nhận trong blog. tức thị có quyền vào mục Đăng bài, Bài viết trong Phòng quản lý.
Biên tập viên không có quyền tạo Chuyên mục, thiết đặt blog. Nghĩa là không vào được các mục Chuyên mục, Quản lý blog trong Phòng quản lý.
Thành viên:chỉ có quyền đọc những bài viết thuộc loại Nội bộ (dành cho thành viên) hoặc Phát hành. Với những bài thuộc loại Bảng nháp, Che dấu phải vào Phòng quản lý, mục Bài viết mới đọc được.
Người quản lý: có quyền hạn tối cao. Người quản lý có mọi quyền thêm bớt, đổi thay tuốt tuột các mục, bài viết của blog và có quyền thay đổi quyền hạn của mọi thành viên. Một blog có thể có nhiều người quản lý.
Quản lý dự bị: có quyền hạn tối cao. Quyền này được phân tạm thời cho người tạo ra Blog.

Bạn có thể thiết đặt quyền hạn Sưu tầm ở giao diện wide. Click vào wide ở góc phải trên danh sách thành viên. Trong giao diện này, bạn có thể chọn cho mỗi thành viên các quyền sau:
Quyền thành viên: có thể đọc được mọi bài viết ngoài bài cá nhân chủ nghĩa.
Thao tác bài (tự đăng) các lọai: có thể đăng, chỉnh sửa, xóa bỏ bài của chính thành viên đó.
Thao tác bài viết: có thể đăng, chỉnh sửa, xóa bỏ mọi bài viết trong blog.
Thao tác cảm nhận: có thể đăng, chỉnh sửa, xóa bỏ mọi cảm nhận trong blog. Nếu không có quyền này, thành viên không được phép ghi cảm nhận.
Thao tác chuyên mục: có thể đăng, chỉnh sửa, xóa bỏ mọi chuyên mục.
Thao tác blog: có thể đăng, chỉnh sửa, xóa bỏ mọi Thuộc tính của blog.
Những quyền khác: chưa được kích hoạt trong HT.

Chú ý: Bạn chỉ có thể kếp nạp tối đa 80 thành viên. Con số này sẽ được thay đổi mà không thông tin trước.
Xem tiếp Dịch vụ Thêm người khác cùng đăng bài vào Blog

http://lụ.vn/share-quyen-tac-gia-dang-bai-tren-blog-id98.html

Tác giả: quanghepro.net